Вимоги до учнiв щодо збереження підручникiв

 

Усi одержанi вами пiдручники слiд утримувати в охайному станi.
2. Пiдручники обгорнути папером або обкладинкою.
З. Не загинайте аркушi, користуйтеся закладкою.
4. Не слiд класти в книгу предмети.
5. Перш нiж узяти до рук пiдручник, вимийте руки. Пiдготувавши урок, поставте книгу на полицю або покладiть у портфель.
б. На сторiнках пiдручникiв робити помiтки ручкою або олiвцем забороняється.
7. Поводься з пiдручником так, щоб не було соромно передати його твої молодшим

Правила користування книгою


Коли б книга ожила і раптом заговорила, то ось що б вона сказала:
1.Обгортай книги і носи їх у папці.
2.Удома відведи їм місце на книжковій полиці.
3.Читай книги за чистим столом і з чистими руками.
4.Перегортай сторінки за правий верхній куток.
5.Щоб не загубити місце в книзі, де ти закінчив читати, користуйся закладинкою.
6.Прочитані книжки своєчасно повертай до бібліотеки. На них чекають інші читачі.
7.Якщо книга порвалася – обов’язково підклей її.

Не можна:
перегинати книгу;
загинати сторінки;
робити записи чорнилом;
класти у книги олівці та інші предмети;
слинити пальці, коли перегортаєш сторінки;
читати книги під час їжі.

Як читати книгу

 

1.Читай повільно, не поспішаючи – краще запам ятаєш прочитане.
2.Дочитай книгу до кінця, не пропускай сторінок.
3.Осмислюй прочитане. Не допускай механічного читання.
4.Для свідомого сприймання ознайомся з анотацією, прочитай епілог.
5.Намагайся охоплювати поглядом цілі фрази, речення, абзаци.
6.Коли зустрічаєш незнайомі слова під час читання книжок, періодики, звертайся до словників, енциклопедій.
7.Не дочитавши книгу до кінця, вклади закладку в тому місці, де зупинився.
8.Прочитавши книгу, обгорни її з товаришами, батьками.

 Як працювати з підручником

 

1.Прочитай весь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі змістом.
2. З ясуй значення незнайомих слів, термінів, понять і висловів за допомогою словника, по записах у робочому зошиті.
3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння.
4. Визнач головну думку автора, зроби записи у формі плану, тез.
5. Прочитай текст ще раз і спробуй переказати його зміст по пам’яті.

Як користуватися навчальною і довідковою літературою

 

1.Використовуючи навчальну, додаткову і довідкову літературу, уточніть, що саме вас цікавить.
2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповіді на запитання, що вас цікавлять: у підручнику, у довіднику чи додатковій літературі.
3. Насамперед використовуйте підручник, потім довідник, а потім – додаткову літературу.
4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.
5. Залежно від мети, використайте такі види читання:
читання – перегляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках (мета такого перегляду – перше ознайомлення з книгою, одержання певного уявлення про її зміст);
вибіркове читання або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця;
читання з різних видів записів прочитаного.
6. Відшукавши в книзі потрібний розділ, параграф чи сторінки, не обмежуйтесь побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного.


Як працювати з текстом параграфа


1.Уважно прочитай текст параграфа, запитання і завдання до нього.
2. Знайди в тексті відповіді на поставлені запитання. Виконай усі завдання.
3. Запам’ятай усі терміни і поняття.
4.Склади план своєї розповіді.
5.Перекажи зміст тексту згідно зі складеним планом, використовуючи у своїй розповіді нові терміни і поняття.

Як працювати з цитатою


1.Цитатою користуються для підтвердження та уточнення власних думок.
2.Не можна зловживати цитатами.
3.Цитата має виписуватися так, щоб у ній була закінчена думка автора.
4.Виписувати цитату слід без зміни слів, з дотриманням усіх розділових знаків із позначенням пропусків – кожна цитата береться в лапки.
5.Після цитати вказується джерело: прізвище автора, назва книги, місце і рік видання, номер тому і сторінки.

Write a comment

Comments: 0